HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

 

Op woensdag 24 april is er een lezing over "De geschiedenis van de psychiatrie, verhalen over waanzin, uitstoting en zorg, vanaf Hippocrates tot heden."

Als je vroeger de pech had om een psychiatrisch patiënt te zijn of, zoals men zei zot, dol of bezeten van de duivel, was het leven allesbehalve aangenaam. Psychiatrie kende men niet, de medische kennis was gebrekkig en over de menselijke geest was zo goed als niets bekend. Desondanks probeerden huisgenoten, artsen, priesters en kwakzalvers op allerlei manieren het leed van de geestelijke patiënt te verzachten, De methoden die daarbij werden toegepast, waren vaak huiveringwekkend van aard.

In de lezing wordt stilgestaan bij de antwoorden die in de loop der eeuwen zijn gegeven op de vraag wat is waanzin en hoe gaan we ermee om?

 

 

De lezing wordt gegeven door Gerrit van der Wulp. Van der Wulp was werkzaam in het Deltaziekenhuis (psychiatrie) en de Rijkspsychiatrische inrichting. Hij studeerde sociologie, onderwijskunde en filosofie en doceerde organisatie gezondheidszorg, geschiedenis van de psychiatrie en levensbeschouwelijke vorming. Hij is rondleider in het Dolhuys, museum van de geest, te Haarlem.

 

Wie alvast wat wil grasduinen over dit thema, met name hedendaagse ontwikkelingen, kan terecht bij www.psychosenet.nl. Eveneens een interessant boek, over heden en toekomst: prof. dr. J. van Os, de DSM-5 voorbij, naar een persoonlijke diagnostiek in een vernieuwde GGZ.

 

 

Locatie: De Acker

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur

entree voor leden gratis, niet leden € 5
Excursie op zaterdag 4 mei 2019 


We verzamelen met de fiets bij Historisch Joris, Sint Jorisweg 2, Delft om 10.50 uur


We bezoeken Historisch Joris: Een bezoek aan het hoofdgebouw dat is overgebleven van het oude buitengesticht. De geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis gaat terug tot de 14de eeuw. Het is een indrukwekkende plek die een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van de stad Delft en in de geschiedenis van de psychiatrie in de regio.

 

 

Daarna gaat het op de fiets naar het centrum van Delft voor de gezamenlijke lunch en vervolgens naar het Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen dat een overzicht biedt van de medische zorg door de eeuwen heen. Aan de Koornmarkt 66 is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum. Dit museum is alleen te bezoeken met een groep en niet goed toegankelijk voor minder validen.Programma


11.00 uur bezoek aan Historisch Joris met rondleider

13.00 uur lunch bij Het Postkantoor Hippolytusbuurt 14

14.30 uur bezoek aan Medisch Farmaceutisch Museum met gids

16.00 uur borrel

 

 

De bijdrage voor de excursie is € 10. De bijdrage is exclusief de lunch, die wordt individueel afgerekend. De borrel komt voor rekening van het HGOP.

Aanmelding kan door de bijdrage voor de excursie onder vermelding van naam of namen over te maken op NL77INGB0005386887 tnv stichting HGOP.

 

 


 

De huidige tentoonstelling heeft als onderwerp: 

Pijnacker per post

Een tentoonstelling met veel oude aanzichtkaarten van Pijnacker in de Bibliotheek aan de Julianalaan in Pijnacker.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hippers zijn iedere zaterdagochtend van 11.00-13.00 uur in de bibliotheek aanwezig om je vragen te beantwoorden, voorwerpen of foto’s in ontvangst te nemen of om van gedachten te wisselen over de geschiedenis van Pijnacker. Kom gerust eens langs!

 


 

Tentoonstellingen in voorbereiding:

 

mei 2019               Verkeer en vervoer, o.a. de Hofpleinlijn

september 2019   Gezelligheidsverenigingen


Als je foto's of voorwerpen hebt betreffende deze onderwerpen, die je in bruikleen aan ons wilt afstaan, dan houden wij ons van harte aanbevolen! Graag hiervoor contact opnemen met Mieke van der Kuij, telefoon 015-3694662 of via e-mail m.vanderkuij@telfort.nl

 


Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com