HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

Helaas Corona. De geplande lezing op 25 november gaat niet door!

De tentoonstelling in de bibliotheek is te bezichtigen als de bibliotheek geopend is.

Voor leden is de contributie voor 2021 nihil als compensatie voor de verminderde activiteiten in 2020 en 2021.

 

Op een nog te bepalen datum zal Dr Anton van der Lem een lezing houden over de Tachtigjarige Oorlog

 
De tachtigjarige oorlog ging over: 1. Vrijheid van goedsdienst, 2. Recht op zelfbeschikking, 3. Recht op medezeggenschap. En de oorlog duurde zo lang omdat de Spaanse kroon op deze punten niet kon of niet wilde voldoen. In deze lezing zal hij aandacht besteden aan het Beleg van Leiden en de invloed daarvan op Pijnacker en Den Briel, waar onze excursie dit jaar heen zal gaan.
Dr van der Lem is conservator oude drukken van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, Hij schreef "De opstand in de Nederlanden 1568-1648. Het is vertaald in het Duits en Engels. Jos Palm roemde het boek in het Historisch Nieuwsblad.

 

 

 

                                                              Geuzenpenning halve maan 1574

 

 

De lezing van het HGOP vindt plaats op ? ? ? 2020 in 'De Acker' Park Berkenoord 2, Pijnacker.

De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is het € 5,-

 


Op een nader te bepalen datum is de Algemene Leden Vergadering 2020 én 2021

De agenda en stukken wordt aan de leden toegezonden.

Locatie 'De Acker'

De aanvang is 19.00 tot   u i t e r l i j k  20.00 uur


Op een nog te bepalen datum is de excursie naar Brielle

Vooraankondiging

 

Brielle is een kleine stad met een rijk historisch verleden. Van dat verleden is nog veel te zien. Zo zijn er de historische panden in de binnenstad, de vestingwallen en de vestingwerken. Brielle heeft ook een historisch museum dat is gevestigd in de voormalige stadsgevangenis en waag, in 1623 gebouwd door Maarten Cornelis Payese.


Op de nog te bepalen datum gaan we Brielle, waar tijdens de lezing op 16 april al aandacht is besteedt, met eigen ogen bekijken. Het concept programma is als volgt

10.00 uur vertrek bij Het Baken met de sponsorbus

11.00 uur koffie bij 'De Hoofdwacht' cafe/restaurant in gebouw uit 1789

11.30 uur rondleiding met gids in Historisch Museum Den Briel (museumjaarkaart geldig)

13.00 uur lunch bij De Smaeck, (achter het museum)

14.30 uur stadswandeling met het gilde van Den Briel

16.00 uur borrel bij De Smaek

17.00 uur vertrek met de sponsorbus

18.00 uur aankomst in Pijnacker


Nadere informatie volgt.


Op een nader te bepalen datum is er weer een HIP avond met als thema :

Scholen in Pijnacker 

 

Nadere informatie volgt

 

 

De lezing van het HGOP vindt plaats in bibliotheek Oostland aan de Julianalaan in Pijnacker. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is het € 5,-

 

 

 


 

De huidige tentoonstelling heeft als onderwerp:

Kommer en kwel in Pijnacker

 

De tentoonstelling gaat over branden, besmettelijke ziektes, crisis in de economie, verkeersproblemen, stormen en windhozen, instorten van gebouwen al of niet met opzet, dominante huisvrouwen tegen onderdanige echtgenoten. en dat alles in Pijnacker.

 

 

 

 

 

 

 

Als je foto's of voorwerpen hebt betreffende det onderwerp, die je in bruikleen aan ons wilt afstaan, dan houden wij ons van harte aanbevolen! Graag hiervoor contact opnemen met Mieke van der Kuij, telefoon 015-3694662 of via e-mail m.vanderkuij@telfort.nl

 


De komende tentoonstelling heeft als onderwerp 'scholen in Pijnacker'

 

Als je foto's of voorwerpen hebt betreffende det onderwerp, die je in bruikleen aan ons wilt afstaan, dan houden wij ons van harte aanbevolen! Graag hiervoor contact opnemen met Mieke van der Kuij, telefoon 015-3694662 of via e-mail m.vanderkuij@telfort.nl


 

Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com