HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Bestuur

Bestuur

v.l.n.r. Joke, Paul, Rob en Olaf

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen:

Voorzitter: Paul van Winden

 •  beheerder mailbox
 •  uitnodigingen lezingen en excursies
 •  pers- en on line berichten
 •  agenda’s  en gesprekleider
 •  financieel- en jaarverslag

Secretaris: Olaf Korpel

 • verslaglegging vergaderingen
 • foto’s en verslagen bijeenkomsten
 • beheerder website

Penningmeester: Rob Kerklaan

 • financiële en ledenadministratie
 • contributie inning en betaling facturen
 • jaarrekening, begroting en toelichting

Lid: Lia Robroeks

 • coördinator lezingen

Erelid: Theo van Harn †

 • erelid sinds 2013