HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

 

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Pijnacker. De vereniging telt momenteel ca. 280 leden. Jaarlijks wordt in april de algemene ledenvergadering gehouden. 

  

Het bestuur bestaat momenteel uit: v.l.n.r. Joke, Paul, Rob en Olaf

 

 

 

 

Voorzitter:             Paul van Winden

                             - beheerder mailbox

                             - uitnodigingen lezingen en excursie

                             - pers- en online berichten

                             - agenda's en moderator

                             - financieel en jaarverslag

  

Secretaris:            Olaf Korpel

                              - verslaglegging vergaderingen

                              - foto's bijeenkomsten

                               - beheerder website

  

Penningmeester:  Rob Kerklaan

                             - financiële en ledenadministratie

                             - contributie inning en betaling facturen

                             - jaarrekening, begroting en toelichting

  

Lid:                      Joke van der Hulst

                            - coördinator lezingen en excursies

                            - kaartverkoop niet-leden

  

Erelid:                  Theo van Harn 

    - erelid 2013 - 2019

 

 

De werkgroep Historisch Informatie Punt, bestaat uit:

 

Coördinator:       Vacature

Leden:                Annette Theeuwsen-Kardol

                           Nel Fransoo 

                           Marianne van Ginkel

                           Aad Tas

                           Hans Gravesteijn

                        Paul Hogervorst

  Trude van Winden

 

 

De vereniging is opgericht op 5 februari 1960.

Vóór de oprichting was er een Comité Oud-Pijnacker, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris Heymerikx. die rond de jaarwisseling 1948/1949 een drukbezochte tentoonstelling organiseerde en een boekje uitgaf. 

 

In de jaren '60 werden er lezingen georganiseerd en uitstapjes, ook met de fiets, in de omgeving gemaakt. Een werkgroep "Geschiedvorsing" dook in de archieven van de tiende penning (onroerend zaak belasting), doopregisters, poldergegevens, molenhistories enz.

 

Mede door het HGOP kon in 1974/1975 de mooie boerderij aan de Noordweg 29 gered worden van sloop of al te intensieve verbouwing.

Ook werd de tentoonstelling Oud Pijnacker nu georganiseerd en het boek Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker uitgegeven. In 1983 werd de tentoonstelling 75 jaar Hofpleinspoorlijn gehouden en kwam er een tweede uitgebreide druk van de Schetsen.

 

In de jaren '90 kwam steeds meer de nadruk te liggen op de organisatie van lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen.

 

In 2010 bestond de vereniging 50 jaar. Dat werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst en een lezing door Luc Panhuizen.

 

In 2011 werd het Historisch Informatie Punt opgericht. In dit informatiecentrum organiseert een team van HGOP'ers tentoonstellingen en geeft informatie over de geschiedenis van Pijnacker. Dankzij het HIP wordt een impuls gegeven aan een van de doelstellingen van het HGOP: het verstrekken van informatie over de lokale historie.

Sinds die tijd worden er drie tentoonstellingen per jaar georganiseerd in het Historisch Informatiecentrum in een deel van de bibliotheek aan de Juliananlaan. Ter voorbereiding op deze tentoonstelling over een Pijnackers onderwerp wordt onderzoek verricht.

In de maand van de opening van de tentoonstelling wordt op basis van de bevindingen een themabijeenkomst georganiseerd die garant staat voor een drukbezochte avond! 

 

 

Tijdens de ledenvergadering in april 2013 werd Theo van Harn benoemd tot eerste erelid van de vereniging. Theo heeft heel veel voor de vereninging betekend. Hij was 20 jaar secretaris en vervulde gedurende vele jaren tevens de functie van voorzitter. Hij organiseerde de lezingen, coördineerde de leesmap en gaf rondleidingen en lezingen op scholen. Theo was in de jaren rond 2000 hèt HGOP, het HGOP kon in die periode overleven dankzij Theo. Theo is helaas overleden in 2018.

 

In november 2015 werd tijdens het 55-jarig jubileum een lezing gehouden door Fik Meyer, emeritus-hoogleraar Oude Geschiedenis aan de UVA. De lezing was getiteld "de oudheid is nog niet voorbij". Tijdens deze feestelijke avond verzorde Arjen Poot op de piano de muzikale omlijsting.

 

Van mei 2007 tot april 2017 waren Angela van den Bulk (financiële en ledenadminstratie), Ron Brand (vice voorzitter en secretaris) en Gerard van der Meer (coördinator leesportefeuille) lid van het bestuur. Van hen werd feestelijk afscheid genomen tijdens de Algemene LedenVergadering.

 

 

 

De voorzitter kondigt in februari 2019 Ben Knapen (fractievoorzitter CDA in de eerstekamer) aan voor een lezing over Johan van Oldenbarneveld.

 

 

In april 2019 is ons zeer actieve lid van het Historisch Informatie Punt Annette Theeuwsen-Kardol benoemt als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele vrijwilligers werk bij onder meer het Historisch Genootschap 'Oud Pijnacker'.

 

 

Op 9 augustus 2019 is Ton Kerklaan overleden. Ton maakte vanaf 2005 zo'n 12.000 foto's van Delfgauw en Pijnacker en legde daarmee de situatie van de panden en straten op dat moment minitieus vast. Dit heeft geleid tot een uitzonderlijk gedetaileerde database die nu al vaak gebruikt wordt, maar in de toekomst van onschatbare waarde zal blijken te zijn. Tijdens een Hip avond hield Nel Fransoo, die vanaf 1985 hem samenwerkte, een in memoriam.

 

 

 

In 2020 werd het 60 jarig jubileum van het HGOP gevierd met een lezing van Geert Mak 

 

 

In 2020 werd ook het 10-jarig bestaan van het HIP gevierd, ter gelegenheid waarvan een boekje werd uitgegeven. Er zijn nog boekjes beschikbaar die afgehaald kunnen worden tijdens de openingstijden van het HIP op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Het boekej is ook te downloaden:
Download

 

Na de corona maatregelen werd in april 2022 weer een Algemene Leden Vergadering gehouden waarbij ook afscheid genomen werd van Angela van der Bulk die meer dan tien jaar de financiële en ledenadministratie bij hield. Zij ontving voor haar zeer gewaardeerde inzet een tekening van haar ouderlijk huis.

 

 

Op 7 augustus 2022 overleed Mieke van der Kuij die de coordinator en motor was van het Historisch Informatie Punt. Met haar gedrevenheid en inzet heeft zij zeer veel voor de vereniging betekend.

Zij deed onderzoek naar de geschiedenis van Pijnacker en coördineerde driemaal per jaar de thema-avond over een Pijnacker onderwerp en de samenstelling van tentoonstellingen in de bibliotheek. Ook was zij medesamensteller van historische boeken.

Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

 

Momenteel is het HGOP een florerende vereniging met ongeveer 250 leden die ca. 8 lezingen per jaar organiseert, driemaal per jaar een tentoonstelling in de bibliotheek realiseert, een jaarlijkse excursie aanbiedt en een leesmap voor geïnteresseerden laat rouleren. Bovendien worden rondleidingen in het dorp verzorgd en kunnen op scholen boeiende historische lezingen over Pijnacker worden gegeven.

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com