HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Hip tentoonstelling “Bouwen en breken” 2011-3

Tentoonstelling “Bouwen en breken” (2011)

In het 2e kwartaal 2011 was het tentoonstelling-thema “Bouwen en breken”. In Pijnacker is in het heden en het verleden veel gebouwd en ook weer veel afgebroken. Er werden veel foto’s van  niet meer bestaande boerderijen, huizen en straten getoond. Het bekendste gebouw is wel het raadhuis ofwel gemeentehuis.

Gemeentehuis aan de Oostlaan – Han Haket
Ingebruikname Gemeentehuis 1956
Het Gemeentewapen hersteld

Het eerste echte “Raadhuis” werd gebouwd in 1884 op de Oostlaan nabij de Noordweg. Een gevelsteen van het uit 1815 stammende wapen van de gemeente Pijnacker prijkte op de voorgevel. In 1956 werd nabij het Emmapark, later het Raadhuisplein een nieuw gemeentehuis (Het witte huis) met politiebureau gebouwd en in 1958 werd het oude Raadhuis aan de Oostlaan gesloopt en vervangen door een onooglijk appartementengebouw met op de begane grond winkels.

De gevelsteen met gemeentewapen heeft een attente inwoner van Pijnacker jaren later in brokken aangetroffen op de gemeentewerf, en weer hersteld. Het witte huis is inmiddels ook vervangen door het in1996 in gebruik genomen nieuwe Gemeentekantoor op het Oranjeplein in Pijnacker Zuid.

Van het Gemeentekantoor op het Raadhuisplein is het politiebureau en het secretariegedeelte gesloopt vanwege de komst van het winkelcentrum “Ackershof”. Het hoge gedeelte (Het witte Huis) is nu restaurant. Het aantal gebouwde en gesloopte scholen, waarvan de oudste dateerden uit 1830, is niet meer te tellen. Veel boerderijen hebben hun agrarische functie verloren en zijn niet aan sloop kunnen ontkomen of verbouwd tot luxe woningen. Veel tuinbouwbedrijven, die gevestigd waren rond het centrum van Pijnacker zijn gekocht of onteigend door de gemeente ten behoeve van de noodzakelijke huizenbouw. Het aantal woonhuizen groeide  in de loop der jaren naar ca 10.000.

 

Laanbrug en Oostlaan

 

 

Tenslotte volgt hier nog een YouTube-filmpje, gemaakt door Wim Meijer met beelden van Pijnacker vroeger:

Centrum Pijnacker 1999