HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Hip tentoonstelling “De Hofpleinlijn” 2012-1

Tentoonstelling “De Hofpleinlijn” (2012)

Op 3 oktober 2011 bezochten we het archief van de studieverzameling van de TU Delft

Tot en met maart 2012 was er een tentoonstelling te zien met als thema Hofpleinlijn: de op en ondergang van De Hofplein-spoorlijn. Er waren veel foto’s en andere voorwerpen te zien, o.m. een kleine maquette van het oude, maar helaas gesloopte stationsgebouw van Pijnacker, gemaakt door de heer Christiaan Cino uit Zoetermeer. Veel spullen konden geleend worden van de studieverzameling van de TU Delft. Tevens bracht dhr. van der Elst een hele verzameling modellen van treinen die op het traject Rotterdam – Den Haag hebben gereden.

Het stationsgebouw van Cino en een paar modellen van Van der Elst

Van het oorspronkelijke Hofpleinspoorlijntje uit 1908  is tegenwoordig nog maar weinig tastbaars over. Het spoor waarover nu de Randstadrail heen en weer van Den Haag naar Rotterdam rijdt, is echter de eerste geëlektrificeerde spoorlijn van Nederland. De Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij legde tussen 1905 en 1908 de spoorlijn aan, die liep van het Rotterdamse station Hofplein via Den Haag Holland spoor naar Scheveningen.

 

 

De heer Dick Elkhuizen uit Leidschendam, gepensioneerd timmerman en treinkenner, verzorgde op donderdag 16 februari 2012. een lezing over treinen, stations langs de voormalige Hofpleinspoorlijn en de spoorwerkplaats in Leidschendam. De lezing, die met dia’s van alle soorten treinen en stations werd geïllustreerd, was als het ware een denkbeeldige treinreis die loopt van Den Haag Hollands Spoor naar Rotterdam Hofplein.

 

In 1960 kostte een kaartje  f 0,90
Kinderen kijken vol bewondering naar de trein vanaf de parallelweg

In Pijnacker was nabij de groenteveiling een rangeercomplex aangelegd. Dagelijks werden hier de goederenwagons met benodigde tuinartikelen gelost en weer geladen met  nieuwe oogst. De wagons konden vanaf hier rechtstreeks doorrijden via Rotterdam en Den Haag over de hoofdsporen naar o.a. Duitsland, England, Zweden. In de jaren 70 ging het groentetransport steeds meer per vrachtauto over de weg. De Hofpleinlijn werd nu echt een lijn voor personenvervoer. In 1970 werd het emplacement  in Pijnacker opgeheven en zijn  de lijnen kort daarna opgebroken. In 2006 werd  de Hofpleinlijn opgeheven en omgebouwd tot metro Randstadrail. De naam werd gewijzigd in Erasmuslijn.

Het oude stationsgebouw
Laatste trein 29 mei 2006

 

 

 

 

 

 

 

Dit was de laatste lezing die door een buitenstaander bij een Pijnackers onderwerp werd gehouden. Hierna hebben de Hippers de lezingen zelf verzorgd .