HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Tentoonstelling “Gemeentelijke overheid” 2011-1

Tentoonstelling “Gemeentelijke Overheid” (2011)

Het thema van de eerste tentoonstelling in 2011 van het HIP was ”Gemeentelijke overheid”. Te zien waren onder  meer portretfoto’s van vroegere schouten en burgemeesters. Verder een kiesregister uit 1909 en een overzicht van de groei van  het aantal inwoners van Pijnacker van 1909 tot en met 1961. Foto’s van mensen die ooit deel hebben uitgemaakt van de gemeenteraad en foto’s van schilderijen van de voormalige gemeentehuizen. De PowerPoint bevatte veel historische foto’s van gebouwen, molens,  polders enz.

Toekennen gemeentewapen 20 februari 1816

 

Mr Dr Pideter van de Helm Burgemeester van 1935 tot en met 1949.
Jhr Jacob Hesselt van Dinter burgemeester van 1854 tot 1896

De oppervlakte van Pijnacker bedroeg per 1-1 1966 3.359 ha, waarvan 3.022 ha cultuurgrond (bouwland, grasland, tuingrond) en 176 ha bebouwde oppervlakte.

Het aantal inwoners bedroeg per ;

1-1-1900:   1.743  inwoners.

31-12 1920: 2.828 inwoners,

31-12 1940: 7.242 inwoners,

31-12 1960: 10.257 inwoners,

31-12 1985: 16.524 inwoners,

31-12 1995: 19.831 inwoners,

31-12 2000: 23.492 inwoners

In 1965 was, 41,9% Nederlands hervormd, 38,5 % Rk; 11,4% Gereformeerd en 8,2% Overigen.

Trots op het resultaat
Nog altijd weten we niet welk doel deze kaartjes hadden.

Daarnaast waren we in het bezit gekomen van een doosje met identiteitsbewijzen uit de jaren vijftig, deze kartonnen kaartjes trokken veel belangstelling.

Ook toonden we veel foto’s van oud Pijnacker. Tientallen plaatjes van al dan niet nog bestaande gebouwen en straten in Pijnacker draaiden hun rondje in de PowerPoint.

Aan deze tentoonstelling was nog geen lezing verbonden, dat kwam pas later.