HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Hip tentoonstelling “Pijnacker op wielen” 2013-2

Tentoonstelling “Pijnacker op wielen” (2013)

De hondenkar beschikbaar gesteld door dhr. Pellegrom

Vanaf 1 mei was er in het Historisch Informatiepunt (HIP) in de Openbare Bibliotheek in Pijnacker weer een nieuwe tentoonstelling te zien. Deze keer was het thema ‘Pijnacker op wielen’. De tentoonstelling ging over verschillende vervoersmiddelen in het Pijnackerse straatbeeld; voertuigen in de ruimste zin van het woord, variërend van hondenkar tot vrachtauto, maar altijd met wielen. In de vitrine en etalage waren voorwerpen bijeengebracht die met dit thema te maken hebben gehad , zoals rijwielplaatjes, oude rijbewijzen, asbakken van Pijnackerse autobedrijven en nog veel meer interessante zaken.

De fiets door Albert Achilles ontworpen.
De eerste vrachtauto van de Gemeente Pijnacker met Maarten Krul.

Op donderdag 23 mei  organiseerden de leden van het HIP een presentatie met een lezing die nauw aansloot bij de tentoonstelling. ‘Pijnacker op wielen’, wat houdt deze titel in? Er was  een scala aan vervoersmiddelen te zien, van handkar tot bedrijfswagen, van hondenkar tot oldtimer, maar altijd in een Pijnackerse straatbeeld of van Pijnackerse komaf, waarbij ook de Oude Leede en Delfgauw ruimschoots vertegenwoordigd waren. Men  hoorde over het Zweetdruppeltje van Dr. van de Horst, over de fiets van  Achilles en hoe het nu precies zit met de kentekens.

Het zweetdruppeltje in bedrijf.