HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Hip tentoonstelling “Scholen in Pijnacker” 2011-4

Tentoonstelling “Scholen in Pijnacker” 2011

In het 4e kwartaal 2011 was er een tentoonstelling in het HIP over de lange geschiedenis van het onderwijs. Er was veel materiaal bijeengebracht. Op 20 oktober Hield Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal onderwijs museum, een lezing over de geschiedenis van het onderwijs, beginnend bij de kloosterscholen in de middeleeuwen tot heden. Hij nam ons mee op een virtuele tijdreis in onze onderwijsgeschiedenis. In de middeleeuwen waren het voornamelijk de kerken en kloosters die zich met het onderwijs bezig hielden. Er werd toen lesgegeven uit handgeschreven boeken en de voertaal was Latijn. In de Franse tijd, onder Napoleon, komen de eerste onderwijswetten tot stand. Er kwam Staatstoezicht op de staat van het onderwijs en er kwam geld op tafel. In eerste instantie waren geldelijke bijdragen alleen bedoeld voor de Hervormde scholen. Katholieke scholen moesten zelf maar voor de financiering zorgen. Wie kent ze niet, Aap, noot, mies, de bekende schoolplaten van Jetses en Isings.

Leesplankje van Jetses

Dat is het beeld dat bij veel mensen in het geheugen gegrift staat en hun herinnering aan het onderwijs tekent. Dat deze beroemde iconen juist ontstaan zijn door ons unieke Nederlandse onderwijssysteem is minder bekend  In de 19e eeuw komt het aanschouwelijk onderwijs, met behulp van schoolplaten en kartonnen lettertjes, op gang. De schoolplaten waren getekend door de bekende tekenaars Jetses de Bruin en Isings.  Overbekend is ook het door Hogeveen ontworpen leesplankje met aap, noot, mies. Ook film- en foto apparatuur kwam in zwang.

Na afloop van de lezing besloten de Hippers met elkaar een bezoek te brengen aan het onderwijsmuseum  in Rotterdam, hetgeen in december 2011 heeft plaatsgevonden Inmiddels is het museum verhuisd naar Dordrecht. Het was een heel boeiende tentoonstelling die wij iedereen van harte kunnen aanbevelen.

De Hippers terug in de schoolbank

 

Lezing over de Prinses Ireneschool op 25 september 2013

Prinses Ireneschool, nu Sociaal Cultureel Centrum

In 2011 was in de bibliotheek een tentoonstelling  te zien over de scholen in Pijnacker. Deze tentoonstelling werd ook weer verzorgd door het Hip. Verschillende bijzondere voorwerpen en foto’s toonden een overzicht van het onderwijs in Pijnacker. Als aanvulling op deze tentoonstelling organiseerde het HIP op de eerste avond in het nieuwe seizoen een lezing over de Prinses Ireneschool. Er was een filmpje opgedoken en de maker wilde deze film graag aan ons laten zien. Deze Christelijke VGLO school was gevestigd aan de Prins Hendrikstraat. Nu is in het oude schoolgebouw het Sociaal Cultureel Centrum gevestigd, waar onder andere muziek- en tekenlessen plaatsvinden. En naast deze oude school was ook het archief van het HGOP gevestigd.

 De lezing werd verzorgd door de heer Peter Froon, die onderwijzer is geweest op de Prinses Ireneschool. Dit was een school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO). Deze school is later naar Rotterdam verhuisd en opgegaan in het Melanchthon College. Nu is het een christelijke school voor VMBO-GL-KBL-BBL opleidingen.

De heer Froon liet een DVD zien (van ongeveer een half uur) die hij gemaakt heeft van een 8mm promotiefilm die gebruikt is in de jaren 1952-1956.

Het was een boeiende avond.

Dit is één van de oudste klassenfoto’s: De openbare Lagere School no. 1 uit 1890.