HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

Op 8 augustus 2022 is Mieke van der Kuij op 86 jarige leeftijd overleden. Zij was de coordinator en motor van het Historisch Informatie Punt. Met haar gedrevenheid en inzet heeft zij zeer veel voor de vereniging betekend.

Zij deed onderzoek naar de geschiedenis van Pijnacker en coördineerde driemaal per jaar de thema-avond over een Pijnacker onderwerp en de samenstelling van tentoonstellingen in de bibliotheek. Ook was zij medesamensteller van historische boeken.

Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

 

 

 


 

Op donderdag 20 oktober 2022 is er een lezing door Ad van der Zee: 

Trekvaarten in Zuid Holland.

 

Per trekschuit van Amsterdam naar Delft

 

De trekschuit was ruim 200 jaar het voornaamste openbare vervoermiddel in de laaggelegen delen van Nederland. Dagelijks vervoerden trekschuiten volgens een vaste dienstregeling duizenden passagiers tussen de Hollandse steden.

Om hun economie te versterken en bereikbaarheid te vergroten, investeerden steden als Leiden, Den Haag, Delft, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Amsterdam fors in de aanleg van vaarten en het inrichten van de benodigde infrastructuur: verstevigde jaagpaden, bruggetjes, tolpoorten en wachthuisjes.

Lange tijd was een reis per trekschuit een bijzonderheid voor buitenlandse reizigers, nergens anders was openbaar vervoer zo goed georganiseerd.

 

 

Hoe kwam het netwerk van trekvaarten tot stand en hoe zag een reis per trekschuit er in de praktijk uit? Welke sporen zijn er nog te vinden van dit ooit zo innovatieve vervoermiddel?

In de lezing gaat Ad van der Zee in op de beantwoording van deze vragen. De trekvaarten in de provincie Zuid-Holland staan centraal, maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar Haarlem, Amsterdam en Utrecht.

Aan de hand van kaarten en prachtige afbeeldingen wordt een beeld geschetst van een bijzonder vervoersnetwerk dat door de komst van de trein halverwege de negentiende eeuw definitief geschiedenis werd. In de lezing zal Ad van der Zee u meenemen op een denkbeeldige reis per trekschuit van Amsterdam naar Delft in het jaar 1700.

 

 

Ad van der Zee (1957) studeerde middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam.

Hij werkt sinds 2012 voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland als adviseur erfgoed en geschiedenis en houdt zich de laatste jaren bezig met o.a. de geschiedenis van de trekvaarten. Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen over dit onderwerp, o.a. De Atlas van de Schie (2016) en de Atlas van de Trekvaarten (2021). Dit laatste boek was een samenwerkingsverband van elf auteurs en een kaartenmaker.

 

  

De lezing van het HGOP vindt plaats op donderdag 20 oktober in 'De Acker', Park Berkenoord 2, Pijnacker.

De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is het € 5,-

 

 


 

 

Op donderdag 10 november 2022 is er een lezing over Constantijn Huygens, door Ad Leerintveld.

 

Dit jaar is het exact vierhonderd jaar geleden dat de jonge Constantijn Huygens (1596-1687) door de Schotse-Engelse koning Jacobus l tot ridder werd geslagen.

Huygens werd geboren in de Nobelstraat in Den Haag als kind van welgestelde ouders en kreeg een zorgvuldige opvoeding met vakken als retorica, Latijn en Grieks. Hij ontwikkelde zich tot dichter, wetenschapper, componist, tuinarchitect en diplomaat, speelde zeven muziekinstrumenten en bezat een bibliotheek met achtduizend boeken.

Hofwijck, de mooie buitenplaats aan de Vliet, werd door hem op vierenveertigjarige leeftijd ontworpen en gebouwd. Maar ook ontwierp hij de Scheveningse weg van het Haagse Noordeinde naar de Oude Kerk in Scheveningen. En hij was meer dan twintig jaar particulier secretaris van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem ll.

 

Ad Leerintveld is literatuurhistoricus, gespecialiseerd in het leven en werk  van Constantijn Huygens. Hij was jarenlang werkzaam als conservator moderne handschriften in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In 1997 promoveerde hij op Huygens’ Nederlandse gedichten. Als voorzitter van de Vereniging Huygens’ Hofwijck, wist hij de tuin van Huygens in ere te herstellen, waardoor deze er weer uitziet zoals in 1642 en zorgde hij voor restauratie van het huis en poortgebouw. Voor zijn inzet om de nalatenschap van Huygens en Hofwijck levend te houden, ontving Leerintveld een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Leerintveld onderwees studenten, promovendi en professoren, verzorgde tentoonstellingen en werkte mee aan vele (inter)nationale publicaties over Huygens en andere onderwerpen uit de Nederlandse literatuur en boekgeschiedenis.

 

 

 

De lezing van het HGOP vindt plaats op donderdagavond  10 november in 'De Acker', Park Berkenoord 2, Pijnacker.

De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis voor leden, voor niet-leden is het € 5,-

 

 

 


 

Op donderdag 9 februari 2023 komt Luc Panhuysen naar Pijnacker voor een lezing over Maarten Tromp en de armada van 1639.  

 Nadere informatie volgt.

 

 

 

 

 

Afbeelding:  Delft, oude graf van Jan Tromp

 

 

 

 


 

  

 

De huidige tentoonstelling van het HIP heeft als onderwerp:

Met verbeelding op pad

De titel “met verbeelding op pad” knipoogt naar de Verbeelding die van 23 tot 25 september plaats zal vinden in Pijnacker, maar verwijst vooral naar onze manier van kijken als we een wandeling maken door het dorp.

 

 

Die denkbeeldige wandeling leidt ons langs de Noordweg, de Oostlaan, de Kerkweg en de Westlaan, de oudste wegen/lanen van ons dorp. We kijken terug in de tijd, maar worden ook attent gemaakt op zaken waar we normaal gesproken langs lopen zonder ze te zien. Daarbij valt te denken aan gevelstenen, namen op huizen, bijzondere elementen in gebouwen, maar dus ook vergelijkingen tussen “ooit en nu”.

 

 

 


 

Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com