HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

Lezingen, tentoonstellingen en excursiedagen in de afgelopen jaren

 

Kijk voor de komende lezing, de huidige tentoonstelling en de eerstvolgende excursie onder "komende activiteiten".

 

In de afgelopen jaren werden lezingen georganiseerd over de volgende onderwerpen:

 

 

November 2022: Lezing over Constantijn Huygens, door Ad Leerintveld.

 

Dit jaar is het exact vierhonderd jaar geleden dat de jonge Constantijn Huygens (1596-1687) door de Schotse-Engelse koning Jacobus l tot ridder werd geslagen.

Huygens werd geboren in de Nobelstraat in Den Haag als kind van welgestelde ouders en kreeg een zorgvuldige opvoeding met vakken als retorica, Latijn en Grieks. Hij ontwikkelde zich tot dichter, wetenschapper, componist, tuinarchitect en diplomaat, speelde zeven muziekinstrumenten en bezat een bibliotheek met achtduizend boeken.

Hofwijck, de mooie buitenplaats aan de Vliet, werd door hem op vierenveertigjarige leeftijd ontworpen en gebouwd. Maar ook ontwierp hij de Scheveningse weg van het Haagse Noordeinde naar de Oude Kerk in Scheveningen. En hij was meer dan twintig jaar particulier secretaris van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem ll.

 

 

 

 

Afbeelding: Constantijn Huygens door Jan Lievens, ca 1629

 

 

 

 

  

Afbeelding: Constantijn Huygens en zijn secretaris door Thomas de Keyser, ca 1627

 

 

 

 

Ad Leerintveld is literatuurhistoricus, gespecialiseerd in het leven en werk  van Constantijn Huygens. Hij was jarenlang werkzaam als conservator moderne handschriften in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In 1997 promoveerde hij op Huygens’ Nederlandse gedichten. Als voorzitter van de Vereniging Huygens’ Hofwijck, wist hij de tuin van Huygens in ere te herstellen, waardoor deze er weer uitziet zoals in 1642 en zorgde hij voor restauratie van het huis en poortgebouw. Voor zijn inzet om de nalatenschap van Huygens en Hofwijck levend te houden, ontving Leerintveld een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Leerintveld onderwees studenten, promovendi en professoren, verzorgde tentoonstellingen en werkte mee aan vele (inter)nationale publicaties over Huygens en andere onderwerpen uit de Nederlandse literatuur en boekgeschiedenis.

 

 

 


 

 

2022:  Met de trekschuit naar Delft, de intercity van de Gouden Eeuw

 

Over dit onderwerp ging de  lezing van het Historisch Genootschap Oud Pijnacker (HGOP) op 22 oktober. Spreker was dit keer Ad van der Zee die de toehoorders meenam op een denkbeeldige reis van Amsterdam naar Delft in de 17e eeuw.  Ad van der Zee (1957) studeerde middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam en werkt sinds 2012 voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen over trekvaarten. Met het onderwerp van zijn laatste boek, de Atlas van de Trekvaarten (2021), wist hij de vele aanwezigen intens te boeien.

 

 

 Afbeelding: Ad van der Zee vertelde een interessant verhaal over het zeer efficiënte personentransport tussen ca. 1640 en 1840

 

 

Maar voordat de lezing begon, werden twee andere boeken onder de aandacht gebracht; het recent uitgekomen boek van Fia de Wilde getiteld ‘Hoeve Nooit Gedacht’ over de monumentale boerderij aan de Noordeindseweg 42 in Delfgouw en het eerdaags te verschijnen boek over de Katwijkerlaan van Ria van Dam. Door deze boeken wordt er steeds meer geschiedenis van Pijnacker voor de toekomst vastgelegd.

 

 Afbeelding: Ria van Dam presenteert haar boek over de Katwijkerlaan, nadat Paul van Winden het recent uitgekomen boek van Fia de Wilde heeft aanbevolen

 

 

 

 Terug naar de trekschuiten, want hoe ging de opkomst en ondergang van dit, in onze ogen ouderwetse, vervoermiddel eigenlijk in zijn werk?

Tot aan het eind van de middeleeuwen reisde men tussen de steden per koets of te voet. Daar kwam verandering in door de aanleg van trekvaarten. Dit waren kanalen die gegraven werden tussen de steden om via een trekschuit van bijvoorbeeld Amsterdam naar Haarlem te kunnen reizen. De trekschuiten werden getrokken door paarden, waarbij kinderen werden ingezet om op het paard te zitten en de snelheid constant te houden. De trekschuiten waren voor iedereen beschikbaar, voeren volgens een vaste dienstregeling en vaste tarieven én gingen (voor die tijd) snel: 6 á 7 kilometer per uur.

Omdat er een hevige concurrentie was tussen steden kon een stad als Delft bijvoorbeeld niet achterblijven toen er een trekschuitverbinding werd aangelegd tussen Amsterdam en Haarlem. Zo ontstond er met de jaren een steeds fijnmaziger netwerk van verbindingen tussen de steden in Noord en Zuid-Holland waarmee niet alleen personen, maar ook post en geld op een efficiënte en betrouwbare manier vervoerd kon worden.

Deze infrastructuur, die toentertijd als zeer innovatief werd gezien, heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het ontstaan van de randstad en werd ook in het buitenland opgemerkt. Er waren weliswaar al trekvaarten in de 16e eeuw in o.a. China, Japan en Italië, maar daarbij was geen sprake van een goed georganiseerd netwerk waar mensen op konden vertrouwen. De trekschuit werd ook een toeristische attractie voor buitenlanders. Zo heeft Mozart meerdere tochten met de trekschuit gemaakt bij zijn bezoek aan Nederland.

 

Hoe was het eigenlijk om te reizen met een trekschuit? Het was een betrouwbare en voor die tijd comfortabele manier van reizen, vergelijkbaar met de trein nu. Er werd veel gebruik van gemaakt door alle lagen van de bevolking. Er was een 1e en 2e klas, je kon overstappen en later kwam er zelfs een nachtschuit die, nóg later, ook over een slaapcabine beschikte. Omdat boeren, handelaren en de gegoede burgerij uren bij elkaar ‘in hetzelfde schuitje zaten’, vonden er levendige gesprekken plaats over de toestand in het land, de politiek, etc. Deze gesprekken lijken enigszins op de praatprogramma’s van nu. Sommige gesprekken werden in boekvorm uitgegeven, de zogenaamde ‘Schuitepraatjes’. Het was een veilige manier van reizen, behalve met de nachtschuit. Daar gebeurden nogal eens ongelukken mee, veroorzaakt door een dronken schipper of vanwege slecht zicht.

 

Tot zover een succesverhaal, tot het keerpunt kwam in 1839. Nicolaas Beets (Camera Obscura) noemde de trekschuit toen ouderwets en dat was hij in feite ook op het moment dat de spoorwegverbinding tussen Amsterdam en Haarlem een feit was. Vanaf toen ging het bergafwaarts met het personenvervoer per schuit.

Wel is de schuit nog lang ingezet voor goederenvervoer o.a. van landbouwproducten. In Pijnacker zijn er nog velen die de tijd herinneren van schuiten die niet door een paard getrokken, maar door tuinders met een vaarboom werden geduwd!

 

 

 

  Afbeelding: De vele aanwezigen luisterden naar een boeiende lezing over de voorloper van het spoorwegnetwerk.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

- Met verbeelding op pad over de Oost- en Westlaan en de Noord- en Kerkweg door de Hippers

 

 

- De persoonlijkheid van Adrianus VI door hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest

 

 

 

- Marieke van Delft en Reinder Storm: Nederland in 100 oude kaarten 

 

-  Sint Elisabethsvloed door Lotte Jensen, hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen 

 


2020

- Grote verwachtingen door schrijver en journalist Geert Mak die ook signeerde.

 

 

- De bevrijding door Renè Kok, historicus en beeldonderzoekre bij het NIOD

- Kommer en kwel in Pijnacker door de Hippers

 

2019

- De jonge Rembrandt door drs. Max Put verbonden aan de Vrije Akademie in Leiden

- Pieter de Hooch door Prof. dr. Frans Grijzenhout hoogleraar Universiteit van Amsterdam

 

 

- Pijnacker uit de hoogte door de Hippers 

- Openbaar vervoer in en om Pijnacker door de Hippers

 

 

- De geschiedenis van de psychiatrie, door Gerrit van der Wulp, rondleider in Het Dolhuys in Haarlem

- De wijde wereld van Cornelis Pijnacker 1570-1645 door Paul Brood

- Johan van Oldenbarnevelt door historicus en fractievoorzitter CDA in de eerste kamer Ben Knapen

 

 

- Pijnacker per post; met heel veel aanzichtkaarten van Pijnacker door de Hippers


2018

- Universiteitshoogleraar Frits van Oostrom over zijn meermaals bekroonde boek Nobel Streven

 

 

Frits van Oostrom signeert zijn boek over Jan van Brederode

 

- Escher door Escherexpert Micky Piller die 13 jaar eerste conservator was in het Eschermuseum

- Verdwenen middenstand deel 2 en verdwenen horeca door de Hippers

- Het boerenleven in Pijnacker door de Hippers

- Pauline Bisdom van Vliet door historicus Hans Slooter

- Akkerdijksche polder en Ackerdijkse Plassen door historicus Frits van Ooststroom

- Winter in Pijnacker: een Hip avond met de onvolprezen Annette en Aad, Mieke, Marianne, Annemieke, Nel


2017

- Na de bevrijding door de geweldige spreker én entertainer de bekende Ad van Liempt

 


              Ad van Liemt signeerde boeken, zo ook een boek voor Joke; de organisator van de lezingen.

 

- Haagse Hofjes door historica en oud medewerker van het Haagse Archief Coos Wentholt

- Pijnacker vroeger en nu door de Hippers Annette, Aad, Mieke, Marianne en Nel

- Gebeurtenissen waar heel Pijnacker voor uitloopt door de Hippers

- Jacoba van Beieren, gravin van o.a. Holland en Zeeland door emeritus hoogleraar Dick de Boer

- Trekvaarten tussen Rotterdam en Den Haag door oud geschiedenisdocent Jacques Moerman.

- Delft een zijn ommelanden door Dr. Gerrit Verhoeven oud gemeentearchivaris van Delft.

- Wonen in Pijnacker door de Hippers: Mieke, Aad, Marianne, Annette en Nel

 

2016

- Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection door cultuurhistoricus Hoo Man Chan

 

 

De Muziekles door Vermeer ca. 1661

 

- De Koningssloep, geschiedenis van een vorstelijk vaartuig, door Elisabeth Spits

- Verdwenen middenstand in Pijnacker door m.n. Annette Theeuwsen, Aad Tas, Marianne van Ginkel

- Monumenten en gevelstenen in Pijnacker door Mieke van der Kuy, Nel Fransoo en andere Hippers

- De geschiedenis van de Olympische Spelen door sporthistoricus Wilfred van Buuren

- Het geheim van de Valeriusstraat; door de schrijver van het gelijknamige boek Luuc Kooijmans

- Agneta van Marken en het Agnetapark in Delft door Ria van der Meer 

- Historie van de tuinbouw en veiling in Pijnacker door Aad Tas van het Historisch Informatie Punt

 

2015

- De oudheid is nog niet voorbij door Fik Meyer, emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de UVA

- H. W. Mesdag door Renske Suijver conservator van het Van Goghmuseum

- Kerken in Pijnacker: de gebouwen én het kerken; door de Hippers en gastspreker Henk Moes

- Wat verdween in Pijnacker: verdwenen boerderijen, postkantoren, scholen etc. etc. door de Hippers

- Het domplein in Utrecht: boven en ondergronds door Frank Kaiser van het Initiatief Domplein

- Veenhuizen; gesticht uit weldadigheid door Jan de Maar, bestuurslid en gids Gevangenismuseum

- De slag bij Waterloo door René van Duist

- Dorpsgenoten, zoals Cornelis Pijnacker 1570-1645, tot en met tante Sjaan door de Hippers

 

 

Lezinggeefster Renske Suijver, conservator van het Van Gogh museum, wordt bedankt door de voorzitter.

 

 

 2014

- Archeologie en de Delftse spoorzone door de archeoloog van Delft: Steven Jongma

- 't Woudt door de voozitter van de Historische Vereniging Oud Schipluiden: Jaques Moerman

- De Straten van Pijnacker bij hetzelfde tentoonstellingsthema in de bibliotheek door de Hippers

- De Raad van Beroerten en de interviews in Pijnacker door historicus Sander Wassing

- Ambulante handel: van marskramer tot winkelbedrijf door de Hippers

- Koning Willem de tweede door de conservator van het Dordrechts Museum Sander Paarlberg

- 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis: kunsthistorica Els Kloek

- Gezondheidszorg in Pijnacker door o.a. de Hipper Aad Tas bij de gelijknamige tentoonstelling.

 

 

                           Sander Wassing tijdens de lezing over de Raad van Beroerten

 

Vóór 2014 o.a.:

- Sporen van slavernij door Jaques Moerman i.h.k.v. de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden

- 100 Jaar cultureel leven in Pijnacker door Hippers Mieke van der Kuij en Annette Theeuwsen

- Prinses Ireneschool in Pijnacker door een voormalig onderwijzer aan deze school Peter Froon

- Pijnacker op wielen door Hipper Annette Theeuwsen

- Haarlem en gevelstenen door secretaris St. Geveltekens Ver. Haerlem: Pieter van Graafeiland

- De slag om Ypenburg in 1940 door Bert Huijgen van de Historische Ver. Buitenplaats Ypenburg

- Nicolaes Kruikius en de wereld van de cartografie door Frits Ooststroom

- Grootouders tijd door de Hippers Annette, Aad, Mieke, Marianne en Nel

- Leiden ontzet door Johan Knoester, consulent van het erfgoedhuis Zuid Holland

- Leylijnen en krachtlijnen, ook in Pijnacker? door Michiel Koek

- Tuinbouw en veiling door Hipper Aad Tas

- Jheronimus Bosch door Dr. Ed Hoffman van het Jheronimus Bosch Art Centre

- Nederlanders op de Titanic door de conservator van het Maritiem Museum, Ron Brand

- Hofpleinlijn: van Den Haag Hollands Spoor naar Rotterdam Hofplein door Dirk Elkhuizen

- Het middeleeuwse Hof van Delft door archeoloog Epko Bult

- De historie van Rolls Royce en Bentley door Marinus Rijkers

- Onderwijsgeschiedenis door de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum Thijs Ruiten

- Leiden vanaf het water (ter voorbereiding op de excursie naar Leiden)

- Lucas van Leyden en de Renaissance n.a.v. de tentoonstelling in De Lakenhal Leiden

- Molens en en het leven van een molenaar

- Het Bauhaus en zijn docenten zoals Wassily Kandinsky en Paul Klee

- Pijnacker uit de hoogte door Annette Theeuwsen-Kardol

- Delftse bierhistorie; over opkomst, bloei en neergang van de Delftse bierproductie.

- Boerenleven Katwijkerbuurt door plaatsgenoot J. van Dam

- Rampjaar 1672, hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte door Luc Panhuysen

- Graven in Vlaardingen door Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardingen

- Romeinse infrastructuur door de heer Tilburg

- Sailing letters door Perry Moree directeur bedrijfsvoering Koninklijke Bibliotheek

- Vondsten bij de korenmolens van Berkel door archeoloog Ron Tousain

- Leven en werk van Hendrick de Keyser door de architectuurhistoricus van de vereniging HdK

- Buitenplaatsen en landgoederen een promotieonderzoek aan de TU door Gerdy Verschure

- De stad Hoorn door Gerard Beemsterboer van de vereniging Oud Hoorn

- Antwerpen en Rubens (ter voorbereiding van een excursie naar Antwerpen)

- 5500 jaar boerenerven in Midden Delfland door Jacques Moerman

- Delflandse Handhavingsmethoden in de 16de eeuw door Carla de Wit, Hoogheemraadschap Delft

- Archeologie als inspiratiebron bij nieuwbouw in Den Haag

- Oorlogsdagboek Kees Tetteroo door Aad en Gemma van Winden-Tetteroo

- Oude schoolplaten door de heer Knoester van het erfgoedhuis

- Rederijkers in de beeldende kunst door Yvonne Bleyerveld

- Vroege tuinbouw in Pijnacker door Koos Valkenburg

- Molens in Nederland door de heer Prins

- Michiel Adriaanszoon de Ruyter door J.J. Oudenaarden

- De Pilgrim Fathers door H. Trap

- De geschiedenis van de schaats door Krijn Ham

 

 

 Tentoonstellingen in de afgelopen jaren

2022


2010

Door de pandemie geen tentoonstellingen


2020

- kommer en kwel


2019

- Pijnacker uit de hoogte

- Openbaar vervoer in Pijnacker

- Pijnacker per post

 

2018

- Verdwenen middenstand en horeca

- Het boerenleven in Pijnacker

- Winter in Pijnacker


2017

- Toen en nu

- Gebeurtenissen waar heel Pijnacker voor uitloopt

- Wonen in Pijnacker

 

2016

- Verdwenen middenstand in Pijnacker

- Monumenten en gevelstenen in Pijnacker

- Historie van de tuinbouw en veiling in Pijnacker 

 

2015

- Kerken in Pijnacker

- Wat verdween in Pijnacker

- Dorpsgenoten

 

2014

- Straten in Pijnacker

- Van marskramer tot ambulante handel

- Gezondheidszorg in Pijnacker 

 

2013

- 100 jaar cultureel leven

- Wielen in Pijnacker

- Grootouders tijd

 

2012

- Tuinbouw en veiling

- Oorlog en vrede in Pijnacker

- Hofpleinlijn

 

2011

- Onderwijs in Pijnacker

- Bouwen en breken

De excursies in de afgelopen jaren gingen naar:

- Delft: Historisch Joris en Griffioen met lunch in het Boterhuis en borrel bij De Sjees

 

 

 

 

 

 

- Haastrecht: Museum Bisdom van Vliet, lunch langs de IJssel en rondwandeling

 

 

 

 

 

 

- Den Haag: lunchen bij de Ooievaar, rondwandeling Haagse Hofjes en likeur bij van Kleve

 

 

 

 

- Maritiem Museum Rotterdam met een rondleiding door conservator Ron Brand, o.a. in het depot!

 

 

 

 

- Utrecht: wandeling met gids, Dom Under, tentoonstelling Wttewael en rondvaart in grachten

 

 

 

 

- Zwolle: Museum de Fundatie, Waanders in de Broeren, Heino: Kasteel Hanema

- Haarlem: hofjeswandeling met gids, rondvaart en bezoek Teylers museum of winkelen

- Den Bosch: stadswandeling, Jheronimus Bosch Art Centre, boottocht over de Dieze

- Leiden: wandeling met gids, Lakenhal en rondvaart.

- Brussel: stadswandeling met gids, Broodhuis, Zavelkwartier

- Hoorn: Westfries Museum, stadswandeling, Museum 20ste eeuw

- Antwerpen: kathedraal, Rubenshuis en drukkerij Plantijn

- Vestingwerken Naarden en Muiderslot: stadswandeling en rondleiding

- Alkmaar: stadswandeling, rondvaart en stedelijk museum

- Middelburg en Veere: stadswandeling en rondvaart

 

 

 

Naar Utrecht gingen we met een Mercedesbus uit 1973!

 

 

De excursie naar Haarlem ging met een Setra uit 1966 van de Haags/Pijnackerse busonderneming Speedwell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com