HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

Lid worden / opzeggingen / deelname leesmap / informatievragen / contact

Het lidmaatschap bedraagt € 14,00 per jaar.

Deelname aan de tijdschriftenleesmap bedraagt € 12,00 per jaar

Banknummer: NL77INGB0005386887

K.v.K.: 40397961

 

 

Aanmelden voor het lidmaatschap kan door naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven

aan:

             Rob Kerklaan

             - Financiële en ledenadministratie

             hgop.pijnacker@gmail.com

 

Na aanmelding ontvang je een brief/factuur voor betaling van de contributie.

Opzeggen graag per mail of schriftelijk voor 31 december.

 

 

Aanmelden voor deelname aan de leesmap, evenals opzeggen, kan door naam, adres, telefoonnummer

en e-mailadres door te geven aan de coördinator leesmap:

Adrianne Roskam

hgop.pijnacker@gmail.com

 

 

Voor algemene vragen van historische aard ben je aan het juiste adres bij de coördinator van het HIP:

hip.hgop@gmail.com

  

Voor alle andere vragen en opmerkingen:

Paul van Winden

Duivestein 17

2641 LG Pijnacker

06 20349066

hgop.pijnacker@gmail.com

 


Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Het Historisch Genootschap ‘Oud Pijnacker’, kortweg HGOP, verwerkt de door jou aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nadere uitwerking hiervan is goedgekeurd op 19 maart 2018 in de Algemene Leden Vergadering van het HGOP.

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Als je lid wordt van het HGOP dan vragen wij je om persoonsgegevens. Wij gebruiken je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer om:
* via post, telefoon of e-mail met je te communiceren over activiteiten van de vereniging;
* de jaarlijkse contributie te innen en de betaling te verwerken.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken, stuur dan een e-mail naar: hgop.pijnacker@gmail.comJe krijgt dan binnen enkele dagen een overzicht van je gegevens die wij gebruiken. Kloppen de gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Wij delen je gegevens met geen enkele organisatie. Het kan heel sporadisch voorkomen dat een overzichtsfoto, waarop je zichtbaar bent, wordt gebruikt in een bericht op de website. Indien je bezwaar hebt tegen de publicatie, laat het ons weten.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Je persoonsgegevens, ook in onze IT systemen, zijn beveiligd. Bescherming van je privacy is belangrijk, voor jou én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Hebt je vragen over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via hgop.pijnacker@gmail.com.

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com