HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Privacy statement

Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Het Historisch Genootschap ‘Oud Pijnacker’, kortweg HGOP, verwerkt de door jou aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nadere uitwerking hiervan is goedgekeurd op 19 maart 2018 in de Algemene Leden Vergadering van het HGOP.
Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Als je lid wordt van het HGOP dan vragen wij je om persoonsgegevens. Wij gebruiken je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer om:

  • via post, telefoon of e-mail met je te communiceren over activiteiten van de vereniging;
  • de jaarlijkse contributie te innen en de betaling te verwerken.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken, stuur dan een e-mail naar: hgop.pijnacker@gmail.com. Je krijgt dan binnen enkele dagen een overzicht van je gegevens die wij gebruiken. Kloppen de gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.
Wij delen je gegevens met geen enkele organisatie. Het kan heel sporadisch voorkomen dat een overzichtsfoto, waarop je zichtbaar bent, wordt gebruikt op de website of in de Telstar. Indien je hier bezwaar tegen hebt, laat het ons weten.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens, ook in onze IT systemen, zijn beveiligd. Bescherming van je privacy is belangrijk, voor jou én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Op de website worden geen cookies opgeslagen, behalve als U een reactie plaatst en daarbij aangeeft dat Uw gegevens bewaard mogen worden.
Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via hgop-pijnacker@gmail.com.