HGOP, pijnacker
z website 1.1 hervormde toren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.2 rk kerktoren

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.3 witte huis

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.4 1647

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

z website 1.5 cjmv

HGOP Brengt geschiedenis dichtbij!

Doelstelling en Jaarstukken

Doelstelling en jaarstukken

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Pijnacker.

 

Paul van Geest met zijn boeiende lezing over Paus Adrianus VI
Deze doelstelling wordt bereikt door het doen van onderzoek, het organiseren van drie tentoonstellingen en acht lezingen per jaar en het verzorgen van een rondzendmap. Incidenteel worden er ook groepen of schoolklassen ontvangen. Momenteel heeft het HGOP ongeveer 320 leden.

Jaarlijks wordt in april de Algemene Leden vergadering gehouden en de jaarrekening en begroting besproken. De volgende jaarstukken zijn online beschikbaar (Ze openen als pdf in een nieuw tabblad):

Jaarstukken 2022:
Jaarstukken 2021: